Umowa kupna sprzedaży samochodu - co powinna zawierać

Umowa kupna / sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?

Umowa kupna / sprzedaży samochodu to absolutnie kluczowy i najważniejszy dokument potwierdzający prawa własności dla danego pojazdu. Nie jest ona w żaden sposób sformalizowana, tak więc może być spisana odręcznie i podpisana przez obydwie strony. Bardziej popularnym rozwiązaniem potwierdzającym dokonaną transakcję jest jednak skopiowanie jednego z wzorów, a następnie wypełnienie go własnymi danymi. Pomimo pewnej dowolności co do formy spisania, są elementy, których pominięcie grozi nieważnością całej transakcji.

Istota i ważność umowy kupna / sprzedaży samochodu

Według prawa obowiązującego na terenie naszego kraju tego typu dokument jest swego rodzaju przeniesieniem prawa własności ze sprzedającego na kupującego. Obustronne podpisanie niesie za sobą szereg obowiązków. Strona pierwsza ma wydać przedmiot transakcji, a strona drugą zobowiązuje się do zapłaty pełnej kwoty w określonym terminie. Aktualne przepisy nie określają formy dokumentu, wobec czego umowa kupna / sprzedaży samochodu może być nawet ustnym porozumieniem pomiędzy stronami. Mimo że istnieje taka możliwość, to zdecydowanie jej nie polecamy. Pisemne oświadczenie jest o tyle ważne, iż może być istotnym dowodem w przypadku sporu pomiędzy sprzedającym a kupującym. Dodatkowo umowa transakcyjna umożliwia nowemu właścicielowi bezproblemowe zarejestrowanie pojazdu na swoje nazwisko. Analogicznie działa to w drugą stronę, tylko że w tym przypadku chodzi o udokumentowanie pozbycia się samochodu. Warto dodać, że od strony prawnej nie ma także żadnych ograniczeń jeśli chodzi o strony porozumienia. Tym samym na umowie może widnieć nazwisko osoby fizycznej, ale również dobrze może być to nazwa przedsiębiorstwa czy też spółki.

Co powinna zawierać dobrze sporządzona umowa?

Dowolność w kwestii treści dokumentu w żaden sposób nie przekłada się na swobodny wybór elementów umowy. Istnieją punkty, które są nienaruszalne, a umowa bez nich po prostu nie ma żadnej mocy prawnej. Aby nie mieć problemów z zarejestrowaniem pojazdu warto obligatoryjnie zadbać o skrupulatne wypełnienie pełnego opisu pojazdu. Co to oznacza w praktyce? W naszej umowie kupna / sprzedaży samochodu powinny znaleźć się nie tylko marka, model i rok produkcji auta, ale także bardziej wrażliwe dane, takie jak:

  • numer VIN nadwozia,
  • numer rejestracyjny,
  • kod silnika,
  • numer karty pojazdu,
  • przebieg w dniu zakupu,
  • kolor lakieru

Jeżeli mamy pewność, że opis przedmiotu sprzedaży został wypełniony prawidłowo, to możemy skoncentrować się na kwestiach formalnych. Nie wolno zapomnieć o dacie i miejscu zawarcia umowy. Najlepiej będzie, jeśli datę napiszemy wraz z konkretną godziną. W miejscu na strony transakcji powinny znaleźć się dane identyfikujące zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Warto dobrze dopilnować tej kwestii, bo niestety wciąż zdarzają się przypadki, gdy handlarz wpisuje dane nie swoje, ale osoby, od której nabył pojazd za granicą. Umowa kupna / sprzedaży samochodu powinna także zawierać cenę wpisaną liczbowo i słownie, a także oświadczenie strony nabywającej pojazd, iż ma ona pełną świadomość stanu technicznego auta. Ważne jest także dopilnowanie szczegółów. W dokumencie powinna znaleźć się wzmianka o tym, kiedy samochód zostanie przekazany, a także jasne wskazanie, która ze stron porozumienia ponosi koszty zawarcia umowy. Warto także pamiętać o podpisach.

Dodatkowe ustalenia bezpośrednio dotyczące umowy

W dokumencie warto zawrzeć informacje o przekazaniu stosownych dokumentów, a także o liczbie kluczyków. Standardowo kupujący powinien otrzymać dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i dowód zawarcia ubezpieczenia OC wraz z potwierdzeniem jego opłacenia. Dobrą praktyką jest także wymienianie usterek i niepoprawnie działających elementów pojazdu. W ten sposób sprzedający będzie miał jasny dowód, że druga strona wiedziała o problemach z pojazdem. Posiadając tak spisaną umowę kupna / sprzedaży samochodu możemy śmiało wybrać się do Wydziału Komunikacji i zawiadomić urząd o zbyciu auta. O sprzedaży w terminie 14 dni powinien dowiedzieć się także ubezpieczyciel. Dzięki temu strona sprzedająca nie zostanie obciążona ewentualnymi kosztami.

1 comment

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij